litigation

دعاوی حقوقی - هیئت مهاجرت و پناهندگی

Exilex که در قانون مهاجرت تخصص دارد، وکالت قانونی را برای افرادی که مایل به طرح دعاوی خود در هیئت مهاجرت و پناهندگان (IRB) هستند، فراهم می کند. متخصصان حقوقی ما چالش‌های حقوقی منحصربه‌فردی را که متقاضیان در سفر خود با آن روبرو هستند تشخیص می‌دهند – به این ترتیب، Exilex متمایز است و به خود می‌بالد که پشت تک تک درخواست‌های آن‌ها تا رسیدن به یک راه‌حل مساعد، حتی اگر به معنای اجرای دعوی قضایی علیه دولت باشد، می‌بالد.

ما به کار خود افتخار می کنیم و محکم پشت آن ایستاده ایم. رد شما بازتابی از عملکرد ما است و ما متعهد هستیم که هرگز مجبور نباشید با آن روبرو شوید.

ما به کار خود افتخار می کنیم و محکم پشت آن ایستاده ایم. رد شما بازتابی از عملکرد ما است و ما متعهد هستیم که هرگز مجبور نباشید با آن روبرو شوید.