litigation

دعوی قضایی

پیمایش در چشم انداز پیچیده اختلافات موجر و مستاجر به تجربه، دانش و تخصص باتجربه نیاز دارد. Exilex شما را در همه زمینه ها تحت پوشش قرار داده است. در ده‌ها مورد، ما با موفقیت برای حقوق مشتری خود در مقابل هیئت مالک و مستاجر انتاریو مبارزه کرده‌ایم و آن را تضمین کرده‌ایم.

به همین دلیل، ما درک پیچیده و ظریفی از قوانین اجاره انتاریو داریم. در نتیجه، ما می توانیم به طیف وسیعی از مسائل، از روند تخلیه گرفته تا اختلافات اجاره رسیدگی کنیم. این موارد شامل اما محدود به موارد زیر نیست:

وکالت متخصص: ما تجربه زیادی را به میز می آوریم. رویکرد اختصاصی ما شامل تحقیقات کامل، آماده سازی دقیق، و استدلال متقاعد کننده برای نمایندگی موثر منافع مشتریان و تضمین نتایج مطلوب است. تفسیر (دوباره) اجاره: با تکیه بر دانش پیچیده خود از قوانین اجاره انتاریو، ما در پیمایش قراردادهای اجاره ظریف تخصص داریم. چه شامل تفسیر بندهای پیچیده باشد و چه رفع ابهامات، ما اطمینان حاصل می کنیم که قراردادهای اجاره مشتریانمان کاملاً درک شده است. حل اختلاف: هدف ما دستیابی به راه حل هایی است که نه تنها به موقع، بلکه به نفع مشتریان ما نیز باشد. دفاع از اخراج: محافظت از مستاجران در برابر تلاش‌های ناعادلانه برای تخلیه یکی از جنبه‌های اصلی خدمات ما است. تیم حقوقی ما به نکات ظریف در روند تخلیه مسلط است و ما استراتژی‌های دفاعی قاطعانه را برای محافظت از حقوق مشتریان خود ارائه می‌کنیم.